İÇ VE DIŞ CEPHE İZOLASYON – Klas Deko

İÇ VE DIŞ CEPHE İZOLASYON

2 Mayıs 2017 tarihi itibari ile Enerji Kimlik Belgesi zorunlululuğu yürürlüğe girmiştir. Hali hazırda yeni binaların tümü Enerji Kimlik Belgesi ile birlikte satışa sunulurken eski binaların da bu tarih itibari ile dış cephe kaplama, yalıtım işlemlerini tamamlamış olmaları gerekiyor.

En faydalı yalıtım sistemlerinin başında mantolama gelir.
Mantolama yapılarınızın ısı kayıp ve kazançları azaltılarak enerji tasarrufunu sağlar, çevrenin korunmasını, ısıl konfor ve gürültü denetimini sağlayarak daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturur.

Mantolama binayı, taşıyıcı sistemi ve yapı bileşenleri ile birlikte, tüm bu iç ve dış faktörlerden korur. Yalıtımın amacı yapıların ömrünü uzatmak, bakım masraflarını azaltmak ve kullanıcı için sağlıklı, huzurlu, rahat kullanabileceği mekânlar oluşturmaktır. Binalarda ısı kaybeden yüzeyler yeteri kadar yalıtılmadığında ısı kaybının yaşanmasının yanında masraflar daha da çok artar. Mantolama sayesinde yaptığınız masraflar da azalır.

Doğru mantolama malzemelerinin kullanılmasıyla iklimsel ve işitsel konforun yanı sıra yapılarda yangın güvenliği de sağlanabilmektedir. Yalıtım sayesinde yapı elemanlarında ve yüzeylerde yoğuşmanın azaltılması, ısıtma, soğutma ve enerji sistemlerinde işletme verimliliğinin arttırılması sağlanır. Böylelikle yapı elemanlarının dış etkilerden korunması mümkün kılınmaktadır.

Binanızın ömrünü uzatmak, değerini korumak için, sağlıklı ve konforlu bir yaşam alanına sahip olmak istiyorsanız mantolamanın gerekliliğine önem vermelisiniz.

İÇ CEPHE MANTOLAMANIN SAKINCALARI

Duvarlarda ısı köprüleri oluşturur ve tam ısı yalıtımı sağlayamaz.
Binanın dış duvarları korunmadığı için, dış cephede oluşabilecek çatlaklar yapı elemanlarının ıslanmasına sebep olur. Su sızıntısının zamanla iç yüzeye kadar ulaşması durumunda küf, mantar, boya dökülmesi ve benzeri hasarlara neden olur.

Oluşan rutubet,küf, mantar vb. olumsuzluklar sebebi ile insan sağlığı açısından tehlike oluşturmaktadır.

Isıtma sistemi (kombi,klima vb.) kapatıldığında oda sıcaklığı hızla düşmeye başlar.

İç duvarlara uygulandığı için bina dış yüzeyinin ısınmasına engel olamaz ve yaz aylarında enerji tasarrufu sağlayamaz.

Yapı malzemelerinin ısı depolama kabiliyetinden faydalanılamaz.

İÇ CEPHE MANTOLAMA ile DIŞ CEPHE MANTOLAMANIN KARŞILAŞTIRMASI

Dış cephe mantolama, binayı dışarıdan bir kabuk gibi sararak tam ve etkin bir ısı yalıtımı sağlar.
İçten Mantolama, sadece iç duvarlara uygulanabildiği için döşeme kasetlerinde ısı köprüleri oluşturur ve etkin ısı yalıtımı sağlamaz.

Dış cephe mantolama binadaki tüm rutubeti engeller.
İç cephe mantolama dış yüzeyde su sızıntısı yoksa sadece duvarlardaki rutubeti engelleyebilir, fakat tavan ve döşemelerde rutubeti artırmış olur.

Dış cephe mantolama binayı tüm dış etkilerden korur.
İç cephe mantolama, rutubet ve nem hala içeri girdiği için, içten yapılan kaplama malzemelerinin ve iç cephe boyasının zarar görerek dökülmesine sebep olur.

Dış cephe mantolamada, ısı iletim katsayısı düşük daha kalın ısı yalıtım levhaları kullanılabilir, bu da ısı yalıtımından tam performans alınmasını sağlar.
İç mantolamada 2 ya da 3 cm lik ısı yalıtım levhası kullanılabilir, bu da etkin bir ısı yalıtımı sağlayamaz.

İçten yalıtım uygulaması sonucu ortaya çıkan ısı köprüleri; küf, mantar, terleme, yoğuşma ve bunlara bağlı olarak boya ve sıva dökülmelerine, beton ve donatıda korozyona sebep olacaktır. Tüm bunlar ise; insan ve yapı sağlığını etkileyecek çok önemli sorunlara yol açacaktır.

Yukarıda yazdığımız sebepler göz önüne alınırsa, iç cephe mantolama uygulamasının zamanla yarardan çok zarar getireceği açıktır.

klasdeko.com olarak, binayı bir bütün olarak ele alan, hem ısı hem de su yalıtımı sağlayan dış cephe mantolama uygulamasını önemle tavsiye etmekteyiz.